Redakcja

REDAKCJA SERWISU Cosmopolitan.pl

 

ANNA MIERZEJEWSKA

REDAKTOR

e-mail: anna.mierzejewska@marquard.pl

 

BEATA DŻUMAGA

REDAKTOR

e-mail: beata.dzumaga@cosmo.pl

 

KSENIA KRAŚKO

REDAKTOR

 

MONIKA SUBDA

SZEF OBSZARU LIFESTYLE & PARENTING

e-mail: monika.subda@marquard.pl